Strona główna » bezpieczeństwo i jakość » bezpieczna żywność » Co zrobić w przypadku awarii zamrażarki


Zamrażarka pełni ważną funkcję w gospodarstwie domowym. Jeśli przestanie pracować należy podjąć kroki zapobiegające utracie świeżości  żywności i nieprzyjemnym zapachom.

Jeśli awaria trwa nie dłużej niż 24 godziny, najlepiej pozostawić żywność w środku za zamkniętymi drzwiami. Nie otwieraj drzwi aby sprawdzić żywność – to podnosi temperaturę! Jeśli zamrażarka pozostanie nieczynna przez dłużej niż 1 dzień, należy przenieść produkty do innego urządzenia.

Sposób postępowania  następnego dnia zależy od tego jak dużo produktów znajduje się w zamrażarce. Jeśli jest pełna, jedzenie pozostanie zamrożone przez kolejny dzień. Jeśli zawartość jest mniejsza niż połowa pojemności i dodatkowo znajduje się  w ogrzewanym pomieszczeniu, jedzenie szybko zacznie rozmrażać się i cieknąć.

Kiedy zamrażarka już pracuje, następnym krokiem jest zabezpieczenie jej zawartości. Generalną zasadą jest, że jeśli produkt był rozmrożony przez kilka godzin, nie powinien być ponownie zamrażany. Jeśli niektóre produkty pozostają nierozmrożone dłużej niż inne, należy każdy produkt sprawdzić osobno.

Potrawy gotowane i skorupiaki nie mogą być ponownie zamrażane i jeśli ich wewnętrzna temperatura wzrosła do 5°C  i utrzymywała się przez trzy godziny- powinny zostać wyrzucone. Jednym ze sposobów na sprawdzenie jest ściśnięcie nie otwartego opakowania. Jeśli kryształki lodu są nadal obecne, to znaczy, że temperatura jest poniżej 5°C. Jeśli nie ma kryształków lodu - produkt należy wyrzucić.    

Surowe mięso, drób i ryby rozmrażają się dłużej niż potrawy ugotowane. Mięsa, których temperatura wewnętrzna  wzrosła  powyżej 5°C i  utrzymywała się do 6 godzin, może zostać uratowane pod warunkiem, że będzie przyrządzone i spożyte natychmiast. Dla dodatkowego bezpieczeństwa, mięso powinno być ugotowane do wewnętrznej temperatury 75°C.  Mięso i drób, zawierające kryształy lodu może  być ponownie zamrożone.

Owoce rozmrażają się z niewielką utratą  jakości i mogą być bezpiecznie zjedzone na surowo lub ugotowane. Mogą być ponownie zamrożone jeśli nie zdradzają oznak zepsucia, natomiast warzywa tylko pod warunkiem obecności w tkankach kryształów lodu. Produkty pieczone,  które można przechowywać przez kilka dni w temperaturze  pokojowej, mogą  być ponownie zamrożone jeśli nie zmieniły wyglądu i konsystencji. Ciasta pieczone z lukrem, kremem albo nadzieniem, desery i lody powinny być wyrzucone.

Czasami nie można oszacować jak długo  jedzenie pozostaje rozmrożone. W tym przypadku, najbezpieczniejsze jest pozbycie się wszystkiego.

Zamrażarki są często siedliskiem wielu rodzajów drobnoustrojów psychotroficznych (żyjących w niskich temperaturach). Niektóre z nich są niebezpieczne, inne są przyczyną powstawania  nieprzyjemnych zapachów. 

Kiedy zamrażarka albo lodówka jest uszkodzona wzrost temperatury powoduje szybkie namnażanie drobnoustrojów.  Płyn wyciekający z rozmrażanej żywności może gromadzić się w szczelinach i pęknięciach, gdzie następnie ulega zepsuciu. Urządzenia zaczynają nieładnie pachnieć. W połączonych urządzeniach typu lodówko-zamrażarka lodówka może zanieczyszczać zamrażarkę, powodując utrzymywanie nieładnego zapachu i niebezpieczeństwo zatrucia pokarmowego.

Rozwiązaniem jest dokładne czyszczenie zarówno zamrażarki jak i lodówki z użyciem podchlorynu sodu – wybielacza (rozcieńczonego zgodnie z instrukcją na opakowani butelki).

Należy używać nowych, czystych ściereczek do mycia powierzchni, aby uniknąć ponownego zakażenia drobnoustrojami. Czyszczenie powinno być zakończone spłukaniem roztworem wodorowęglanu sodu. Najbardziej nieprzyjemne zapachy są wytwarzane przez lotne kwasy tłuszczowe. Ich sole sodowe nie są lotne, więc reakcja z wodorowęglanem sodu likwiduje ten zapach.

Awaria zamrażarki powoduje straty żywności, czasu i pieniędzy. Najlepszym momentem na poradzenie sobie z taką sytuacją jest zanim to się stanie.

Źródła:

North Carolina Cooperative Extension Services. The Notebook of Food and Food Safety Information. 1997.
VanGarde, Shirley J. and Margy Woodburn. Food Preservation and Safety: Principles and Practice. Iowa State University Press, 1994.

FOOD TODAY (Żywność Dzisiaj) 12/1999

źródło: Europejska Rada Informacji o Żywności - EUFIC

Wszelkie prawa zastrzeżone © WORTALE.NET