Zobacz również nasz komercyjny portal:

https://domabc.pl/kuchnia,ac222

 

 

rozmiar czcionki A A A
czytano 3995 razy

Przezwyciężenie problemów związanych ze zróżnicowanymi zaleceniami dotyczącymi zapotrzebowania na mikroskładniki w Europie

Rozpoczęły się prace w ramach projektu EURRECA  (EURopean micronutrient REComendations Aligned czyli Sprzymierzenie na rzecz Zaleceń Dotyczących Spożycia Mikroskładników w Europie), Sieci Doskonałości, która ma opracować zalecenia dotyczące spożycia mikroskładników w Europie, co ma być działaniem pomocnym  dla procesu formułowania zaleceń w poszczególnych państwach. Celem projektu jest osiągnięcie konsensusu naukowego dotyczącego zasad ustalania rekomendacji dla spożycia mikroskładników, który będzie mógł być wykorzystany w dogodny sposób do ustalania zaleceń obowiązujących w konkretnych państwach.

Sieć finansowaną przez Komisję Europejską  tworzy 34 partnerów pochodzących z 17 państw, reprezentujących ośrodki naukowe, przemysł spożywczy, organizacje konsumenckie, krajowe stowarzyszenia żywieniowe oraz pracowników ochrony zdrowia.

EURRECA!

Poszczególne państwa europejskie dokonują przeglądu i weryfikacji krajowych zaleceń dotyczących spożycia mikroskładników w różnych odstępach czasu, co oznacza, że nie zawsze pracują z wykorzystaniem tych samych lub najnowszych dokumentów źródłowych. Zapotrzebowanie w poszczególnych państwach jest ustalane przy użyciu różnych metod i przez różniące się od siebie grupy ekspertów, różne też koncepcje leżą u podstaw wydawanych zaleceń.

Na przykład, w niektórych państwach wszystkie osoby dorosłe zaliczane są do jednej grupy i zalecenia są wspólne dla całej tej grupy. W innych państwach stosowane są odrębne zalecenia dla mężczyzn i kobiet. Różnią się od siebie poszczególne grupy dzieci i niemowląt. Wynikiem tego są zróżnicowane zalecenia w poszczególnych państwach, co prowadzi do zamieszania wśród prawodawców, pracowników ochrony zdrowia i konsumentów. Dobrym przykładem znacznego zróżnicowania oficjalnych zaleceń jest kwas foliowy, a przyczyną tego stanu jest znaczny wzrost wiedzy o tym mikroskładniku, który dokonał się w ostatnich latach.

Priorytety i populacje

Wstępne prace doprowadziły do ustalenia listy mikroskładników priorytetowych, wśród których znalazły się kwas foliowy, witamina D i żelazo. Prace projektu EURRECA będą skupiać się na najbardziej wrażliwych grupach populacyjnych, takich jak osoby w starszym wieku, kobiety w ciąży i karmiące, dzieci, osoby o niskich dochodach oraz imigranci.

EURRECA będzie brać pod uwagę nie tylko dowody naukowe ale również implikacje polityczne, takie jak różnice narodowe, społeczne, kulturowe i etyczne.

„Najlepsze wzory” jako główne narzędzie

W miarę, jak posuwać się będzie do przodu praca w ramach projektu EURRECA, będą wypracowywane nowoczesne narzędzia pod postacią „najlepszych wzorów”, co ma stanowić mocną podstawę naukową dla oceny zapotrzebowania na mikroskładniki oraz dla opracowania zaleceń żywieniowych.

Składnikami tego narzędzia będą prawdopodobnie:

    * Uznane sposoby oceny i wykorzystywania wiedzy o spożyciu żywności
    * Uzgodnienie dotyczące czynników, które wpływają na zróżnicowanie spożycia produktów spożywczych i składników odżywczych  u poszczególnych osób
    * Uzgodnienie, jak dokonywać pomiarów dotyczących zawartości mikroskładników w organizmie
    * Ustalenie Kodeksu Dobrej Praktyki, w jaki sposób można uwzględnić zdanie konsumentów w opracowywaniu zaleceń i przewodników
    * Ustalenie Kodeksu Dobrej Praktyki, w jaki sposób zalecenia powinny być wykorzystywane przez producentów żywności, prawodawców i pracowników ochrony zdrowia z korzyścią dla konsumentów
    * Opracowanie materiałów szkoleniowych dotyczących najbardziej skutecznych sposobów  rozpowszechniania zaleceń wśród szerokiego audytorium.

Wykorzystywanie tego narzędzia  będzie pomocne dla przezwyciężenia rozdrobnienia wyników prac  i będzie podstawą dla dokonywania szybkich zmian i poprawek, w miarę jak pojawiać się będą nowe dane naukowe.

Współpraca z konsumentami

EURRECA będzie współpracować z Europejskim Biurem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), które jest agencją odpowiedzialną za opracowanie europejskich zaleceń dla mikroskładników.

Konsumenci europejscy mają prawo do dostępu do najlepszych dostępnych informacji o żywności i żywieniu, gdziekolwiek żyją, w jakim są wieku i jakie są uwarunkowania ich życia. Celem sieci EURRECA jest ułatwienie ustanowienia sposobów, za pomocą których pracownicy urzędów kontroli żywności i pracownicy ochrony zdrowia będą mogli reagować na nowe doniesienia naukowe i będą mogli udzielać najlepszych porad konsumentom, tak szybko, jak to będzie możliwe. Projekt EURRECA powinien przyczynić się do postępu w tym zakresie poprzez ścisłą współpracę z europejskimi i narodowymi towarzystwami naukowymi zajmującymi się żywnością i żywieniem, instytucjami naukowymi i akademickimi oraz organizacjami zawodowymi, przedstawicielami przemysłu i grup konsumenckich.

Więcej informacji:  

http://www.eurreca.org/

EURRECA – EURopean RECommendations Aligned – Network of Excellence is funded by the European Commission (2007 – 2011), contract number FP6 036196-2 (FOOD) and is co-ordinated by ILSI Europe.

FOOD TODAY (Żywność Dzisiaj) 11/2007

źródło: Europejska Rada Informacji o Żywności - EUFICDodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | mapa witryny | login