Zobacz również nasz komercyjny portal:

https://domabc.pl/kuchnia,ac222

 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 6900 razy

Znakowanie żywności - jak, gdzie i dlaczego?

Organizacje rządowe oraz przemysł propagują stosowanie oraz wykorzystywanie znakowania żywności, aby konsumenci mogli dokonywać świadomych, prozdrowotnych wyborów żywieniowych. Jest to ważny element walki z rozpowszechnionymi chorobami dietozależnymi. Finansowany przez Unię Europejską projekt badawczy FLABEL  (Food Labelling to Advance Better Education for Life) ma za zadanie ocenić stan obecny oraz wypracować wytyczne dla przyszłych badań naukowych i prawodawstwa w tym zakresie.
Na czym polega problem?
 
Konsumenci w całej UE spotykają się z coraz większą ilością produktów spożywczych, w tym zwłaszcza produktów przetworzonych i pakowanych.  W rezultacie podczas przechodzenia alejkami supermarketów coraz trudniej jest dokonywać świadomych, prozdorotnych wyborów żywieniowych.  Znakowanie żywności może być szybkim przewodnikiem, informującym konsumentów o wartości odżywczej różnych produktów. Jednak faktyczny wpływ znakowania na dokonywane wybory żywieniowe pozostaje w dużej mierze nieznany. Ponadto obecnie stosuje się różne sposoby znakowania (tabele wartości odżywczej, , program znakowania wartością odżywczą GDA, stosowanie różnych zdrowotnych logo, system świateł ruchu drogowego itd.), co może prowadzić do odmiennych zachowań konsumentów.
 
Projekt FLABEL ma dogłębnie ocenić różnorodne aspekty dotyczące znakowania produktów spożywczych oraz dokonywanych wyborów żywieniowych, aby ustalić znaczenie znakowania jako źródła informacji żywieniowej. Projekt FLABEL jest finansowany z Siódmego Programu Ramowego UE.
 
Opis projektu
 
Konsorcjum realizujące badanie FLABEL liczy 12 partnerów (należących do świata uniwersyteckiego, organizacji pozarządowych oraz przemysłu spożywczego), pochodzących z 8 państw europejskich, które skupiają doświadczenie w zakresie oceny żywienia, zachowań konsumenckich, ekonomii i badań rynku.
 
Projekt FLABEL rozpoczyna prace od oceny aktualnych praktyk dotyczących znakowania żywności w 27 państwach UE i Turcji, skupiając się zwłaszcza na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, czy informacje znajdujące się na etykietach wpływają na wybory żywieniowe konsumentów, jak silny jest ten efekt, od jakich okoliczności zależy, jakie czynniki go modyfikują i czy efekty są odmienne w różnych grupach konsumenckich. Podstawowe cele projektu to:

    * Ocena, jak informacja żywieniowa zawarta na etykietach wpływa na wybory żywieniowe, zachowania konsumenckie oraz aspekty związane z prozdrowotnym sposobem żywienia, poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu interpretacji dotyczącego znakowania i innych, powiązanych czynników.
    * Dostarczenie podstaw naukowych stosowania informacji żywieniowych na etykietach, w tym zasad szacowania wpływu różnych schematów znakowania, dostępnych dla instytucji UE, przemysłu spożywczego, w tym zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw i innych partnerów.

Przewidywane wyniki

   1. Stworzenie mapy informacji żywieniowych stosowanych na etykietach w UE, pokazującej, jak stosowane jest znakowanie w różnych państwach UE.
   2. Uzyskanie wiedzy, w jaki sposób konsumenci faktycznie są świadomi treści zawartych na etykietach, czytają je, które etykiety najbardziej przyciągają uwagę konsumentów, które przynoszą najwięcej  informacji, a jakże, jak najlepiej osiągnąć równowagę między prostą a kompletną informacją żywieniową, ułatwiając wolny i świadomy wybór.
   3. Uzyskanie informacji o aktualnym praktycznym stosowaniu znakowania żywności w “rzeczywistym świecie”. Ten cel będzie realizowany w oparciu o obserwacje przeprowadzane w sklepach, dając wgląd, jak etykiety środków spożywczych mogą kształtować zachowania konsumenckie.
   4. Zebranie informacji, w jaki sposób konsumenci kształtują swe opinie o zdrowotnych aspektach produktów spożywczych, a także, jak informacje umieszczone na etykiecie współgrają z innymi informacjami, pochodzącymi z mediów, reklamy i edukacji szkolnej.
   5. Uzyskanie dowodów, jak może być stosowane znakowanie żywności, by korzystnie wpłynąć na sposób żywienia stosowany przez dzieci, w oparciu o zebranie informacji na temat znaczenia znakowania w podejmowaniu decyzji o zakupach żywieniowych w rodzinach mających dzieci.
   6. Opracowanie opartych na dowodach naukowych zasad stosowania znakowania żywności, przetestowanych w realnym środowisku sklepu.
   7. Opracowanie metod oceny wpływu znakowania żywności na wybory konsumenckie.

Wyniki wypracowane przez badanie FLABEL będą publicznie dostępne i będą stanowić podstawę naukową dla stosowania i oceny efektów znakowania żywności w UE, biorąc pod uwagę zainteresowania poszczególnych partnerów.
 
Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
http://www.flabel.org/
FLABEL – Food Labelling to Advance Better Education for Life – projekt jest wspierany z funduszu Siódmego Programu Ramowego UE (Kontrakt nr  211905).


FOOD TODAY (Żywność Dzisiaj) 12/2008

źródło: Europejska Rada Informacji o Żywności - EUFICDodaj swój komentarz

Zdrowy sposób żywienia

Wszelkie prawa zastrzeżone © WORTALE.NET | mapa witryny | login